Noodsituaties met het slot van je auto kunnen zich op ieder moment en in verschillende vormen voordoen. Denk aan een bevroren slot in de wintermaanden, een afgebroken sleutel in de herfst of bijvoorbeeld een verloren sleutel na een dag op kantoor. Wat kun je in zo’n situatie het beste doen? Mogelijk biedt je vakgarage een service, waarbij men op locatie komt om het slot te openen. Alternatief is het inschakelen van een autoslotenmaker. Verschillende autoslotenmakers bieden een spoeddienst, die je 24/7 ondersteunt bij noodsituaties. Veel vakgarages zijn uitsluitend op werkdagen en tijdens kantoortijden geopend. 

Een ervaren slotenmaker in Dordrecht wijst op het belang van het kiezen van een bonafide slotenmaker. Dat is geen vanzelfsprekendheid; de afgelopen jaren kwam meermaals in het nieuws dat consumenten voor honderden euro’s werden belazerd door malafide slotenmakers. In dit artikel lees je er meer over. 

Tips bij het kiezen van de juiste autoslotenmaker in noodsituaties

Let op het telefoonnummer van een slotenmaker 

Een van de factoren op basis waarvan je de betrouwbaarheid van een slotenmaker in kunt schatten is het telefoonnummer hiervan. Malafide slotenmakers werken vaak met een 088-nummer. Het bellen van zo’n nummer verbindt je met een centrale. Betrouwbaarder zijn slotenmakers met een netnummer dat past bij de vestigingsplaats van zo’n organisatie. Denk aan een 010-nummer voor Rotterdamse slotenmakers, een 020-nummer voor Amsterdamse slotenmakers, enzovoorts. Ook 06-nummers komen vaak minder professioneel over. 

Vraag vooraf naar een indicatie van de kosten 

Een andere manier om de betrouwbaarheid van een slotenmaker te bepalen bij noodsituaties: het opvragen van een kosteninschatting vooraf. Het helpt je te voorkomen dat je achteraf verrast wordt door een rekening die veel hoger uitvalt, dan reëel is voor de uitgevoerde werkzaamheden. Sommige slotenmakers bieden direct een volledige offerte (soms met stelposten) aan, anderen zullen je een kostenindicatie bieden op basis van een ruime ureninschatting. Op voorhand is immers nooit precies te zeggen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd. 

Kijk naar keurmerken waarbij de slotenmaker aangesloten is 

Er zijn verschillende keurmerken voor vakmensen als slotenmakers. Kijk naar de keurmerken die op de website van een slotenmakersbedrijf genoemd worden. Het geeft een beeld van de vakkundigheid en professionaliteit van de slotenmaker. Houd er rekening mee dat het publiceren van het logo van zo’n keurmerk niet per definitie betekent, dat men ook daadwerkelijk is aangesloten bij het keurmerk. Zoek dit altijd na op de website van het keurmerk; vaak vind je er een publiek beschikbaar register met aangesloten bedrijven.